Virtualisatie

Het nut van Virtualisatie

Cijfers tonen aan dat de capaciteiten van servers in datacenters voor nauwelijks 15% benut worden.  Dit is dan ook de reden van het succes van Virtualisatie.  Bij servervirtualisatie wordt één hardware server opgedeeld in verschillende virtuele machines.  Dit biedt meer flexibiliteit.  Voor elke virtuele machine kan bepaald worden hoeveel rekenkracht en geheugen ervoor gereserveerd wordt.  Dit verhoogt de schaalbaarheid van uw serverpark.  Hardware wordt efficiënter gebruikt en uw energiefaktuur daalt.  Bovendien kan in geval van defecten of onderhoud de virtuele servers verplaatst worden wat downtown vermeden kan worden.  Bovendien kunnen 'snapshots' genomen worden van de virtuele machines.  Wanneer er zich problemen voordoen, dan moeten de servers niet terug van begin af aan opgezet worden.  Men kan terugkeren naar de oude configuratie en bespaart daardoor veel tijd en werk.  

VM ware

VM ware is zonder meer de belangrijkste speler in de wereld van virtualisatie.  De hoge beschikbaarheid is één van de grootste voordelen.  Wanneer een virtuele server uitvalt, dan gaat VM ware automatisch een andere opstarten.  Bovendien is het mogelijk om de virtuele machines dynamisch te verhuizen zonder downtime.  Zo kunt u overdag onderhoud uitvoeren aan de systemen, zodat dit niet meer ’s avonds of in het weekend te gebeuren. De gebruikers kunnen gewoon doorwerken en merken niets van het onderhoud. Ook dit is een flinke kostenbesparing, het terugdringen van weekend en/of overuren toeslag voor de IT afdeling!