Sharepoint

Sharepoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet (private versie van internet) gebeurt. Een belangrijk concept daarbij zijn de libraries waar documenten kunnen worden opgeslagen.  Niet alleen documenten maar in feite elk digitaal object kan worden opgeslagen.  Andere functionaliteiten die in Sharepoint bestaan voor het uitwisselen van informatie zijn onder andere fora, enquêtes, taken en agenda's.  Bedoeling is dat al deze inforamtie op de juiste manier door de juiste personen kunnen gedeeld worden.

Bovendien is het mogelijk om in sharepoint workflows te ontwerpen om bedrijfsprocessen in uw onderneming te automatiseren, zoals revisie, goedkeuring en archivering van documenten.  U kunt ook snel workflows maken om te zorgen voor routineprocessen op uw team site, zoals het verzenden van meldingen of het maken van taken.

Zou u graag te weten komen wat sharepoint voor uw organisatie kan betekenen?  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende on-site demo.