NewsSign - NewsCollector

NewsSign verzamelt informatie uit verschillende bronnen.

 • RSS
 • websites
 • databases
 • XML
 • weather forecast
 • stock quotes
 • Synchronize a Google Calendar
 • replicate a Microsoft Access, Microsoft SQL server, MySQL or other OLEDB or ODBC databases
 •  
 • ...

Alle informatie kan opgeslagen worden op een database of op je lokala harddisk.

Via onze oplossing DataSign of PowerSign kan de informatie dan weer getoond worden :

 • in een bepaalde layout
 • op een bepaalde plek
 • op een bepaald tijdstip