IT beheer op maat

Voor ieder bedrijf een oplossing op maat

Het business center van Elektromic ICT is gespecialiseerd in het monitoren en onderhouden van computernetwerken binnen KMO's.  Wij zorgen ervoor dat de critische processen binnen uw onderneming steeds up en running zijn zodat u zich kan bezig houden met uw core business.  Elektromic ICT heeft een aantal verschillende care-pack's zodat onze dienstverlening mee kan groeien met uw bedrijf.  Doch, ongeacht het niveau van support zorgen wij steeds voor  snelle reaktietijden en een persoonlijk contact.  Wij bieden nu ook 24/7 support aan.

Pro-aktieve monitoring

Door middel van software die wij installeren op uw servers en werkstations zijn wij steeds op de hoogte van de gezondheid van uw ICT apparatuur.  Wanneer er zich problemen voordoen wordt onze help-desk medewerker onmiddellijk op de hoogte gebracht en kunnen wij aktie ondernemen.  Door deze pro-aktieve benadering kan de schade beperkt worden en worden downtimes tot een minimum herleidt.

Dossierbeheer

In ons business center worden dossiers bijgehouden met alle gegevens van het IT park van onze klanten.  Deze documentatie biedt ons de mogelijkheid om snel te kunnen handelen.  Wanneer er zich problemen voordoen hebben we steeds een overzicht en kunnen we de oorzaken sneller achterhalen en de negatieve gevolgen beperken.

Responsetijden

Ongeacht het servicelevel krijgen onze klanten een hot line ter beschikking.  Wij zorgen ervoor dat u een stem aan de lijn  krijgt die uw problemen direkt kan oplossen.  Desgevallend nemen wij uw computer van op afstand over om sneller de problemen te kunnen oplossen.  Indien ook dit niet tot een bevredigend resultaat leidt verbinden wij ons om ten laatste 4 uur na de oproep bij u ter plaatse te zijn.  In ons Premium plus carepack bieden wij tevens de mogelijkheid tot 'extended business hours' zodat we 24/7 beschikbaar zijn.

Rapportage

Onze business center klanten krijgen maandelijks een overzicht van de door ons uitgevoerde aktiviteiten.  Bovendien krijgen ze toegang tot een on-line service portal waar ze zelf een case kunnen aanmaken.  Op dezelfde portal kunnen ze de status van hun cases en servicerapporten opvolgen zodat ze steeds op de hoogte zijn van de vorderingen hieromtrent.

Licensing

Software licenties hebben meestal een beperkte duur.  Doordat bedrijven evolueren worden bovendien software licenties op verschillende momenten aangeschaft met verschillende vervaldata tot gevolg.  Elektromic ICT biedt de service om deze administratieve rompslomp voor haar klanten te organiseren en te optimaliseren.  Wij zorgen ervoor onze klanten tijdig in te lichten wanneer bepaalde licenties vervallen.  D.m.v. volume licensing is het daar bovenop dikwijls mogelijk uw licenties tegen betere tarieven te verwerven.